rism rism Gdansk Publikacje  
 
Katalogi Edycje nutowe opracowania
 
  Danuta SzlagowskaRepertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich

Gdańsk 2005
wydawnictwo@amuz.gda.pl
  Repertuar Muzyczny z Siedemnastowiecznych
 
{ English }