rism rism Gdansk  
 
 
  Danuta SzlagowskaRepertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich
(Musical Repertoire in the 17th Century Manuscripts from Gdansk)


Gdańsk 2005
wydawnictwo@amuz.gda.pl
  Repertuar Muzyczny z Siedemnastowiecznych
 
{ Polski }